6.10.2020
Satavalogo

Tässä joukon linkkejä mielenkiintoisille ja toivon mukaan hyödyllisillekin netti-sivuille. Linkit avautuvat uuteen selainikkunaan.
Turun kaupungin nettisivujen uudistus on hankaloittanut varsinkin suunnittelu- ja päätösprosessien seurantaa ja relevanttien siviujen löytämistä.

Satava-Kakskerran osa-yleiskaavoitus:
Satava-Kakskerran osayleiskaavoituksen oma sivu. Tässä on "kaikki" aineistot yhdessä sivustopaketissa , mukana myös alustava luonnos.
Turun kaupunkisuunnittelu
Maankäyttö- ja rakennuslaki Linkki Finnlex:in sivuille
Maankäyttö- ja rakennusasetus Linkki Finnlex:in sivuille
Turun Kaupungin päätöksentekijöitä:
Kaupunginjohto Kaupungin johtoryhmä
Lautakunnat, eri lautakuntien jäsenet yhteystietoineen.

Turun kaupungin hallinto / esityslistat ja pöytäkirjat:
Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Ympäristöasiat:
Varsinais-Suomen elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus M.m. vaihtoehtoiset jätevesien käsittelymenetelmät
Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelut
Kakskerta-Satava vesiosuuskunta
Muita linkkejä:
Turun Pientalojen Keskusjärjestö r.y.
Kakskertaseura
Brinkhall - Suomen Kulttuuriperinnön säätiön ylläpitämä vanha kartano Kakskerrassa
Museotorppa on Kakskerran kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä kohde Satavassa Höyttisten salmen rannalla