Satavalogo


Lausunnot ja kannanotot
6.2.2023 Kannanotto Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelmaan
29.10.2020: Satavan PTY:n hallituksen tiedote osayleiskaavakäsittelyn tämänhetkisestä vaiheesta. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle 26.10.
Uusi muistutus osayleiskaavaehdotuksesta tammikuussa 2020
Toisella lausuntokierrokselta Satavan Pientaloythdistykseltä meni oheinen muistutuskirjelmä kapungille (avautuu tässä uudessa ikkunassa pdf-formaatissa).
Muistutus osayleiskaavaluonnoksen johdosta 5.8.2019
Kesän aikana on ollut mahdollista tutustua ja ottaa kantaa vireillä olevaan saarten osayleiskaavaan. Kaupunginhallituksella on tarkoitus tuoda se valtuuston hyväksyttäväksi sysksyn aikana.
Satavan Pientaloyhdistykseltä lähti osayleiskaavaluonnoksen tiimoilta muistutus.
17.4.2019 Kaivoisten (Marielundin) linja-autopysäkkien muutosesitys
Muistio Satavan kaavoituksesta v. 2004
Satavan Pientaloyhdistyksen hallituksessa on vuoden 2004 alkukesän aikana valmisteltu 11-sivuinen muistio johon on koottu ajatuksia ja näkemyksiä Satavan vireillä olevasta kaavoituksesta. Yksi johtoajatuksemme on että saarten asutustavoite pitää olla huomattavasti alemmalla tasolla kuin mitä kapungin strateegisissa tavoitteissa tällä hetellä on päätetty. Tämä vaatii poliittisilta päättäjiltä selkeämmän kaavoitustoimeksiannon joka mielellään vielä edeltäisi keskustelua ja visiointia siitä minkälainen kehitys saarille halutaan jatkossa. Tämä voisi mahdollistaa kaavan joka paremmin huomiosi saarten erityispiirteitä ja helposti haavoittuvaa luontoa.
Muistio toimitettiin ennen juhannusta m.m. kaikille Turun kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenille sekä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenille sekä myös varamiehille kuten myös myöhemmin osalle kaupungin johtaville virkamiehille.
Tässä muistio kokonaisuudessaan pdf-tiedostona
pdf-tiedoston lukemiseen tarvitaan sen tyyppisen tiedoston avaamisen kykenevän ohjelman, esimerkiksi ilmainen Adobe Acrobat reader-ohjelma