Satavalogo


Ajankohtaista
Haluatko sähköpostitse viestejä yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista kuten saarten kaavoituksesta? Ilmoita osoitteesi postituslistalle!

SPTY joulutervehdys 2023
17.11.2023 Turun kaupungilta saatiin tieto, että Satava-Kakskerran osayleiskaavan hallinto-oikeuden päätöksestä haettiin valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. KHO ilmoitti kesällä, että valituslupahakemuksia käsitellään tämän vuoden aikana.

Vesihuollon osalta Turun kaupunki on käynnistänyt yleissuunnitelmien laadinnan koskien koko Turun kaupunkialuetta kustannusten ja järkevän toteuttamisaikataulun selvittämiseksi. Yleissuunnitelmien laadintaan on arvioitu menevän noin vuosi. Sen jälkeen kaupunki valmistelee vesihuollon toiminta-alueita koskevan päätöksen, jonka yhteydessä päätetään etenemispolku myös Satavan ja Kakskerran osalta.

1.7.2023 Satavan Pientaloyhdistys osallistui Kakskertapäiville, josta tässä pari Susanna Itähaarlan ottamaa valokuvaa.

Haastattelu
  Yhdistyksen pj Ossi Kuparinen Katja Piepposen haastateltavana

Edustusvaunu  Yhdistyksen "edustusvaunu" rekvisiittoineen

Klikkaa avataksesi kuvat suurempana.
1.7.2023: Yhdistykseltä on pyydetty kannanottoa Turun raitiotiehankkeeseen liittyen. SPTY:n jäseniä pyydetään kertomaan mielipiteensä sähköpostilla puheenjohtajalle, joka koostaa niistä kannanoton Turun Pientalojen Keskusjärjestölle.
Tietoa raitiotiehankkeesta löytyy tästä.
Kaupunkilaisten mielipiteillä haetaan näkemystä etenkin seuraaviin kysymyksiin:

• Miten näette raitiotien vaikuttavan Turun ja seudun kehitykseen muun muassa vetovoiman, kaupunkikehityksen ja liikkumisen osalta?
• Kannatatteko raitiotien ensimmäisen vaiheen rakentamista Satama-Varissuo reitille suositellulla linjauksella?
• Miten suhtaudutte raitiotien laajentamiseen seudulliseksi Turun naapurikuntiin?
• Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät keinot Turun seudun joukkoliikenteen ja Turun kaupunkiliikkumisen kehittämiseen seuraavan kymmenen vuoden aikana ja pidemmällä aikavälillä?

Mielipide puheenjohtajalle osoitteeseen satavapty@gmail.com

TPK toimittaa alayhdistysten lausunnot Turun kaupungille.

10.6.2023: Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry:n jäsenlehdessä Omakotiyhdistys Sanomat 1/2023 julkaistu artikkeli koskien Kakskerran, Satavan ja Hirvensalon saarten vesihuoltoa löytyy tästä.
Toukokuu 2023: Yle järjestää keväällä 2023 'Miljoona roskapussia' siivoustalkoo tempauksen.
Ylen Miljoona roskapussia kevättempaus
Yli 170 kuntaa tai kaupunkia, joukko järjestöjä ja yhteisöjä sekä Ylen tunnettuja kasvoja yhdistävät voimansa kaikkien suomalaisten kanssa kerätäkseen ympäristöstä miljoona pussia roskia.
Kampanja päättyy keskiviikkona 14.6. jolloin tulos julkistetaan Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa.


Kuvassa Erkki Lehtonen laittaa keräämäänsä roskapussia jäteastiaan Kakskerrantiellä.
Erkki Lehtonen ja roskapussi

11.4.2021: Harvinainen kevään merkki Satavassa: Erstaholman/Kutuluodon rannalla nähtiin hetken aikaa la 10.4. aamupäivällä valkoinen haikara.
Valkoinen haikara Kutuluoto 2021
 Valkoinen haikara Kutuluoto 2021
21.2.2021: Satavan Pientaloyhdistyksen säännöissä todetaan että vuosikokous pidetään helmi- tai maaliskuussa. Koronatilanteen sekä viranomaisten määräysten vuoksi kokous tullaan pitämään myöhempänä ajankohtana josta yhdistyksemme hallitus ilmoittaa myöhemmin.
24.1.2021: Satavan Pientaloyhdistys r.y. on hakenut muutosta Turun kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen koskien saaarten osayleikaavoitusta.
Kohdat joihin muutosta haetaan:


1. Satava-Kakskerta osayleiskaavan kartta, määräykset, merkinnät yhdessä kaavaselostuksen kanssa luovat keskenään ristiriidassa olevan kuvan, jolla perusteella kaavan tavoitteista ja sisällöstä ei ole mahdollista muodostaa ja saada selkeää kuvaa siitä, miten kaava ohjaa ja mihin suuntaan tulevaa tarkempaa kaavoitusta.
Vaatimus Tästä johtuen Satava-Kakskerta osayleiskaava tulee kumota ja palauttaa uuteen valmisteluun, jossa nämä kohdat korjataan.

2. Kaupunginhallitus päätti kokouksessa 26.10.2020 Kh § 480 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omistuksessa oleva Heinänokan leirialueen kaavamerkintä muutetaan muotoon P / RA-1

Vaatimus Muutos on niin merkittävä, että muutos olisi edellyttänyt uudelleen nähtäväksi asettamista. Tällä perusteella Satava-Kakskerta osayleiskaava on kumottava ja asetettava uudelleen nähtäville.

Muutoksenhakukirjelmä on tässä linkissä kokonaisuudessaan.
15.12.2020: Kaupunginvaltuuston toisessa käsittelyssä
saarten osayleiskaavaesitys hyväksyttiin
muutaman äänestyksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan 23.12.2020 yleisessä tietoverkossa.
29.10.2020: Satavan PTY:n hallituksen tuore tiedote osayleiskaavan tilanteesta.
29.10.2020: Vireillä oleva osayleiskaavaehdotus meni kuin menikin toisessa käsittelyssä eteenpäin kaupunginhallitukselle. Hallituksen kokouksessa 26.10. asia jätettiin kuitenkin pj Ruohosen (kok) ehdotuksesta yksimielisesti pöydälle. Seuraavat kokoukset ovat alkuperäisen aikataulun mukaan jo 30.10. ja sitten 9.11.