Satavan pientaloyhdistyksen "kerrokantasi" Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelmaan

 

Yhdistys pitää erinomaisena lähtökohtana ja huomiona ohjelman toteamusta "Liikenneturvallisuus ei ole muusta yhteiskunnasta irrallinen asia", juurikin näin. Se on yksi tärkeä lenkki siinä kokonaisuudessa, jossa kaupungin asukkaat ja satunnaiset kulkijat tuntevat olonsa turvalliseksi liikkuessaan Turussa. Asian ydin korostuu tavoitteessa "ei ainuttakaan kuolon uhria liikenteessä vuoteen 2050 mennessä"...sen voisi aikaistaa.

Keskeisenä kohderyhmänä on  ohjelmassa nostettu lapset ja nuoret. Yhdistyksen mielestä kohderyhmä on erinomaisesti valittu. Tämä valinta tuo varmasti pitkässä juoksussa erinomaisen tuloksen, joka ohjelmassa on asetettu visiossa...voisi sanoa tässä suhteessa nuorissa on  toivo vision toteutumiseen.

 Ohjelman johdantotekstissä on tuotu esille tosiasioita nykytilanteesta ja surullisia tilastolukuja liikenneonnettomuuksista vuosilta 2017‒2021 Turun alueella. Keinoja näiden lukujen muuttamiseksi on ohjelmassa esitetty paljon, jotka kaikki vievät varmastikin kohden tavoitevisiota. Yhdistys on enemmän kuin jäsentensä "yhteisestä" suuresta sydämestä kannattamassa pyöräteiden lisäämistä alueilla, joissa liikkuu runsaasti lapsia ja nuoria. Tämä toteamus ei sulje pois murhetta myös ikäihmisten asuin-/kulkuympäristöistä.

Ohjelmassa asetettu tavoite "2050 ei uhreja liikenteessä", jota yhdistys katsoo voitavan aikaistaa, voisi tulla konkreettisesti lähemmäs, jos esim Samppaantielle Satavan saarella tehtäisiin seuraavalla MAL -kaudella 2024-2027 yhteinen jalankulku/pyörätie. Nuo edellä mainitut surulliset tilastoluvutkin olisivat hieman lohdullisemmat, mikäli tuo kevyenliikenteen tie olisi ollut jo olemassa.

Samppaantie on noin 5 km pitkä, kapea ja mutkainen tie. Tien vaikutus piirissä asuu nykyisin paljon lapsiperheitä. Alueelta on matkaa koululle (Hirvensaloon) melkoisesti. Kapeasta ja turvattomasta tiestä johtuen lapset viedään, silloin kun julkisen liikenteen aikataulut eivät sovi kouluun, harrastuksiin jne... yksityisautoilla. Alueen nuorison suosima liikuntapaikka urheilukenttä sijaitsee tien alkupäässä, joten sinnekin lasten ja nuorten olisi huomattavasti turvallisempi kulkea kevyenliikenteen väylää pitkin. Kevyen liikenteen väylä mahdollistaisi lasten ja nuorten liikkumisen pyörällä kouluun ja harrastuksiin. Toki väylähän olisi myös muiden ikäryhmien käytössä . On myös huomattava, että Samppaantien väylä liittyisi hyvin jo olemassa olevaan kevyen liikenteen väylään Kakskerrantien vieressä. Hiukan maalaillen voisi sanoa, että pikku järjestelyillä väylä voisi toimia rengasyhteytenä Vuohiluodontien ja Höyttistentien kautta Kakskerrantielle. Valmiina olisi ulkoilu- ja pyöräilyreitti vailla vertaa.  

Samppaantie kuuluu "valtionväylänä" ELY -keskuksen ylläpidettäviin tiestönosiin, mutta ELY -keskushan on myös osallisena tässä ohjelmassa, joten sekään ei voine olla esteenä asian edistämisessä..

Yhdistys tuo esille myös tässä yhteydessä liikenneturvallisuutta edistävän aiemman esityksensä Samppaantien ja Kakskerrantien risteyksen julkisen liikenteen pysäkeistä ja niiden järjestelyistä.

Satavalla 6.2.2023

 

Ossi Kuparinen                                             Olli Paatonen

pj                                                               hall. jäsen